وبلاگicon
دبیرستان علامه طباطبایی شهرستان لنده
درباره وبلاگ

با حمدوستایش پرودگارمتعال این وبلاگ باهمکاری رئیس انجمن اسلامی دبیرستان درراستای امور آموزشی-فرهنگی واجتماعی واطلاعات عمومی تنظیم گردید.امیدآن می رود که خوانندگان محترم نقطه نظرات خود را نسبت به این وبلاگ ارائه تا بتوانیم از آنها استفاده ی لازم را ببریم.
لینک دوستان
لوگوی دوستان
امکانات دیگرقالب وبلاگ | ابزار صلوات شمار قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

کد حرکت متن دنبال موس

چه افسانه ی زیبایی... زیباتر از واقعیت .. راستی مگر هر شخصی احساس

نمیکند


که نخستین روز بهار گویی نخستین روز آفرینش است؟


نوروز مبارک...

کارت پستال تبریک نوروز 94توسط : حکمت الله امیری زاده |  
درتاریخ93/12/18جلسه ای با حضور مدیر ومربی امورتبیتی وشرکت حداکثری نمایندگان تشکلات دانش آموزی در محل دفتر مربی امورتربیتی برگزار شد دراین نشست ابتدا مدیر دبیرستان ضمن تقدیر وتشکر از زحمات وهمکاریهای نمایندگان تشکلات دانش آموزی شرایط وقوانین اردو را مطرح وبعداز وی مربی امورتربیتی روند برگزاری اردو را تشریح ودر پایان هریک از اعضا نقطه نظرات خودرا بیان نمودند.

 توسط : حکمت الله امیری زاده |  

درتاریخ93/12/10مقارن با ساعت11روز یکشنبه جلسه ای با حضور همه اعضای شورای دانش آموزی وانجمن اسلامی دبیرستان با مدیر دبیرستان ومربی امورتربیتی درمحل دفتر مدیریت برگزار شد دراین جلسه که ابتدا با تلاوت آیات الهی رسمیت یافت مربی امورتربیتی مراتب خیر مقدم وعنوان جلسه را مطرح نمودند بعداز وی مدیر دبیرستان ضمن تقدیر وتشکر از فعالیتهای مستمر تشکلات دانش آموزی در طول سال تحصیلی گریزی به سالروز امور تربیتی زدند ویادی از شهیدان رجایی وباهنر کردند به نقل از شهیر رجائی بیان داشتند که« امور تربیتی قلب آموزش وپرورش ، وآموزش وپرورش قلب انقلاب است» سپس همکاری وهمیاری اعضای تشکلات را درز مینه دایر بودن کلاسهای درس تا پایان وقت تعیین شده از طرف اداره متبوع دانستند پس از وی مربی امورتربیتی انتظارات خودرا از حاضرین در امور متخلف فرهنگی وهنری وعلمی آموزشی بیان ودرپایان جلسه با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد خاتمه یافت

 توسط : حکمت الله امیری زاده |  توسط : حکمت الله امیری زاده |  
مادبیران -دانش آموزان ومجموعه عواما اجرایی دبیرستان علامه طباطبایی اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) را محکوم می کنیم

اسلام مبارزه با ظلم را در راس امور خود قرار داده و آنان که می بینند دین مقدس اسلام مانعی برای چپاول گری و غارتگری است، به شیوه های مختلف به مبارزه با اسلام برخواسته اند.توسط : حکمت الله امیری زاده |  

باسمه تعالی

فرم تعهد دانش آموزان دبیرستان علامه طباطبایی

اینجانب .................................  فرزند................................. دانش آموز کلاس................ جهت تحصیل درمدرسه راهنمائی دکتر شریعنی مبارکه متعهد می گردم موارد زیر را رعایت نموده ،درغیر اینصورت آموزشگاه طبق مقررات با اینجانب برخورد خواهد نمود.

موارد عمومی تعهد(کلیه دانش آموزان)

1- نسبت به مسئولین ،دبیران وکلیه کارکنان آموزشگاه با احترام برخورد نمایم.

2- به کلیه دانش آموزان احترام گذاشته وهیچ مزاحمتی برای دیگران ایجاد ننمایم.

3- در حفظ ونگهداری کلیه اموال آموزشگاه کوشا باشم

4-درصورت بروز هرگونه خسارت احتمالی سریعا نسبت به جبران آن اقدام نمایم.

5- ازهمراه داشتن وسائل اضافی وشخصی در آموزشگاه جدا خودداری نمایم

6-ازکلیه وسائل خود محافظت نموده ودرصورت بروز هرگونه مشکلی مسئولیت آن را برعهده بگیرم.

7- ازبه همراه داشتن تلفن همراه ویا هروسیله الکترونیکی دیگر درآموزشگاه جدا خودداری نمایم ،درغیراینصورت آموزشگاه مجازخواهد بودنسبت به جمع آوری وضبط آن اقدام نماید.

8- راس ساعت مقرردرآموزشگاه حاضرگردیده وهیچ گونه تاخیری نداشته باشم.

9- تاپایان ساعت اداری آموزشگاه درمدرسه حضور داشته باشم وبه هیچ عنوان بدون اجازه مدیریامعاونین آموزشگاه از مدرسه خارج نشوم.

10-به هیچ عنوان غایب ننمایم ودرمواقع اضطراری نیزاز قبل با آموزشگاه هماهنگی های لازم را به عمل آورم.

11- نسبت به وضعیت تحصیلی خودکوشا بوده ودرمواردی که دارای مشکل می باشم درجهت رفع آن تلاش نمایم.

12- خانواده ام حداقل هر 15 روز یکبار جهت سرکشی به وضعیت انضباطی،اخلاقی،ودرسی اینجانب به آموزشگاه مراجعه نمایند.

13- درمسیر آموزشگاه مزاحمتی ایجاد ننمایم  ودر طول مسیر نسبت به مقررات جامعه احترام گذاشته ورعایت نمایم.

14- دربرنامه های عبادی ،سیاسی،فرهنگی ،هنری وورزشی آموزشگاه شرکت نموده وبا آموزشگاه همکاری نمایم.

15-  ازمشاجره لفظی یا فیزیکی درمسیر وداخل آموزشگاه جدا خودداری نمایم.

16- پول اضافی(بیشتراز2000 تومان)  واشیاء قیمتی بهمراه نداشته باشم ودرموارد اضطراری با هماهنگی آموزشگاه به محض ورود به مدرسه آن را تحویل مسئولین آموزشگاه نمایم.درغیر اینصورت آموزشگاه هیچ مسئولیتی را نخواهد داشت.

17-هرگونه خرید وفروش درآموزشگاه ممنوع می باشد.ودرصورت کسب هرگونه اطلاعات دراین ارتباط مواردرا به اطلاع مسئولین آموزشگاه برسانم.

18-موی سرم را همیشه تمیز وکوتاه نگه داشته  وازداشتن هرگونه مدل موویاهرگونه اصلاح نامتعارف اجتناب نمایم.

19-از پوشش مناسب برخوردابوده وازپوشیدن لباس وکفش دارای آرم های نامتعارف ویا تصویر تبلیغاتی ویا رنگ زننده به ویژه لباس آستین کوته ،کفش نامناسب وکمربندهای نامتعارف اجتناب نمایم.

20-به جز پدریا مادرم سایر افراد ازقبیل دوستان وآشنایان و... به منظور پیگیری هرموردی به آموزشگاه یا درب آموزشگاه مراجعه ننمایند.

 موارد اختصاصی تعهددانش آموز:

1-                                                            2-

3-                                                             4-

5-                                                             6-

محل تایید ولی دانش آموز

موارد فوق در تاریخ   /     /     13 به اطلاع اینجانب ..................................... ولی دانش آموز....................................... رسید ضمن تائید مواردفوق متعهد می گردم فرزندم نسبت به رعایت آن اقدام نماید.

نام ونام خانوادگی ولی دانش آموز                                             نام ونام خانوادگی و امضاء دانش آموز                

                                                امضاء                                

این تعهد دردونسخه تنظیم گردیده که پس از تائید یک نسخه دراختیار دانش آموز ویک نسخه درپرونده دانش آموز ثبت وضبط خواهد شد.توسط : حکمت الله امیری زاده |  

جلسه کارگروه تخصصی مدیران متوسطه دوم درتاریخ93/09/26به میزبانی دبیرستان پروین تشکیل گردید دراین جلسه که همزمان با حضور دانش آموزان درمراسم آغازین صورت گرفت مدیران مدارس متوسطه دوم وکارشناس مسئول آموزش متوسطه حضور داشتند ابتدا مراسم آغازین با تلاوت ایات الهی رسمیت یافت بعداز آن مدیریت محترم دبیرستان پروین سرکار خانم خردمندپور ضمن خیر مقدم به مدیران به همایش سراسری( ایست! آب نیست ) اشاره ای داشتند پس از آن کارگروه کار خودرا از سر گرفت .مدیر دبیرستان گزارش سه ماهه خود را که در قالب پورپونت بود ارائه وبعداز آن کار پوشه های مختلف خود درزمینه امور آموزشی را درمعرض دید مدیران قرارداده .سپس مدیران حاضر در جلسه ضمن مطالعه موردی برنامه ها وطرح ها نقطه نظرات خود را مطرح بعد از آن سرگروه مدیران( امیری زاده) گزارشی جامع در دو زمینه ( محاسن- معایب) از بازدید خود که ازمدارس گچساران صورت گرفته بود ارائه وسپس به جمع بندی نظرات ودیدگاه مدیران درمورد عملکرد مدیریت دبیرستان پروین پرداختند درپایان کارشناس مسئول آموزش اداره آموزش وپرورش جناب آقای تقوی نژاد به نقد وبررسی دستور کار جلسه وهمچنین پاره ای از حدود انتظارات واحدهای اداری را بیان نمودند. وجلسه در ساعت11:15 خاتمه یافت.

مصوبات جلسه:

1-مصوب شد در دی ماه کارگروه تشکیل نگردد( به دلیل برگزاری امتحانات)

2-مصوب شد جلسه بهمن ماه دردبیرستان حضرت زینب (س) برگزار شود

3-مصوب شد با توجه به هماهنگ بودن بعضی از دروس تجزیه وتحلیل امتحانات حداکثر تا پایان دی ماه به اداره متبوع ارسال گردد

4-مصوب شد  امتحانات دی ماه ازتاریخ93/10/01لغایت   93/10/25 برنامه ریزی گردد

5-مصوب شد برنامه کیفیت بخشی سال سوم مطابق با شیوه نامه ارسالی از اداره کل آپ صورت گیرد

6-مصوب شد مجلات رشد به جد مورد توجه قرارگیرد

7-فعال کردن همه عوامل اجرایی در اجرای فرایند برنامه ها

8-مصوب شدcdبارم بندی دروس دراسرع وقت به تعداد مدارس متوسطه تکثیر ودراختیار مدارس قرارگیرد.

9-مصوب شد سرگروه مدیران گزارش کاری از روند بازدید از مدارس را درجلسه بعدی بیان نمایند.

 توسط : حکمت الله امیری زاده |  
درتاریخ93/9/25 محفل انس باقرآن  به مناسبت گرامیداشت هفته قرآن در نمازخانه دبیرستان برگزار شد دراین محفل نورانی که مدیریت محترم دارالقرآن جناب آقای خرمی ومربی امورتربیتی دبیرستان شرکت داشتند تعدادی از دانش آموزان قرانی به تلاوت آیاتی چند از کلام الهی پرداختند  مدیر دبیرستان ازتلاش وکوشش مربی امورتربیتی در برپایی چنین محفل نورانی واز همه دانش آموزان شرکت کننده خصوصا دانش آموزان قاری تقدیر وتشکرنمود.توسط : حکمت الله امیری زاده |  
درتاریخ93/9/24رئیس محترم انجمن اولیاء ومربیان درمراسم آغازین دبیرستان حضور پیدا کرد وازنزدیک وبا زبان خود دانش آموزان همکاری صمیمانه ومساعدت لازم اولیاء را برای جذب کمکهای مردمی جویا شدند وازدانش آموزان خواستند ضمن بیان هزینه های ضروری وبالابودن هزینه کرد حامل های انرژی اولیاء خود را برای همکاری بیش از پیش فعال تا ازاین طریق بخشی از مشکلات مرتفع گردد.توسط : حکمت الله امیری زاده |  

درتاریخ24/9/93جلسه شورای دانش آموزی باحضور اعضای انجمن قرآن ونهج البلاغه با محوریت گرامیداشت هفته قرآن

درمحل دفتر کار مربی امورتربیتی برگزار شد دراین جلسه بعدازتلاوت آیات الهی مربی پرورشی پیرامون هفته گرامیداشت قرآن واهمیت قرآن مطالبی را ارائه کردند دراین جلسه مصوبات ذیل اتخاذ شد

1-برگزاری محفل انس با قرآن

2-برگزاری مسابقات قرآن وعترت دراین هفته

3-مصوب شد درمراسم آغازین این هفته مطالبی پیرامون قرآن ارائه گرددتوسط : حکمت الله امیری زاده |  

باسمه تعالی

صورتجلسه انجمن اولیا ومربیان

موضوع:  نحوه جذب کمکهای مردمی

درتاریخ23/9/93رأس ساعت 10صبح روز یکشنبه جلسه انجمن اولیا ء ومربیان با موضوع نحوه جذب کمکهای مردمی درمحل دفتر دبیرستان برگزار شد دراین جلسه که با تلاوت آیات الهی آغاز شد همه اعضای اصلی انجمن ومربیان مدرسه حضور داشتند ابتدا مدیر دبیرستان مراتب خیرمقدم وتقدیر وتشکر خودرا ارائه پس ازآن از بی توجهی بعضی اولیاء نسبت به عدم شرکت درجلسات آموزش خانواده اظهار ناراحتی سپس اولیاء دانش آموزان رابراساس  وضعیت مالی ومعیشتی به سه گروه(قوی –متوسط-ضعیف) تقسیم بندی نمودند واز منتخبین اولیاء خواستند که چگونگی دریافت کمکهای مردمی خود برعهده بگیرند بعدازوی مدیر مجتمع خلاصه ای از گزارش عملکرد مالی در طول سه ماه گذشته رابیان ودرنتیجه رئیس انجمن نظرات ودیدگاههای خود را مبنی بر نحوه جذب کمکهای مردمی مطرح ودرپایان  ضمن اتخاذ مصوبات زیر جلسه با ذکر صلوات پایان یافت.

 1. مصوب شد حداقل کمکهای مردمی مبلغ200000ریال باشد
 2. مصوب شد دانش آموزان بد سرپرست وبی سرپرست از پرداخت کمکهای مردمی معاف شوند
 3. مصوب شد نحوه جذب کمکهای مردمی براساس بینه مالی اولیاء صورت گیرد
 4. مصوب شد در جذب کمکهای مردمی به گونه ای عمل شود که موجبات رضایت عموم اولیاء صورت گیرد
 5. مصوب شد لیست نقدی وغیر نقدی همه اولیاء تنظیم ودرجلسه بعد تحویل اعضای انجمن گردد
 6. مصوب شد اعضای اصلی انجمن در تاریخ24/9/93درمراسم آغازین حضور یابند ورئیس انجمن نحوه جذب کمکهای مردمی را طالاع رسانی نمایند.
 7. مصوب شددرصورت امکان ازطریق ارسال پیام نحوه جذب کمکهای مردمی  اطلاع رسانی گردد
 8. مصوب شد برای عموم دانش آموزان دعوتنامه صادر گردد.

حاضرین درجلسه:

 1. سید مولا خرمی                                     مدیر مجتمع
 2. حکمت اله امیری زاده                               مدیر دبیرستان
 3. کاظم کاظمی                                        مشاور
 4. علی مددمعنوی                                      رئیس انجمن
 5. ابوالقاسم مونه زاده                                  نایب رئیس انجمن
 6. خسرومحمدی                                        منشی وعضو انجمن


توسط : حکمت الله امیری زاده |  

در راستای تبادل تجربیات و اندوخته های علمی وپژوهشی ،مدیران شهرستانها و مناطق دهدشت،لنده،چرام،دیشموک و چاروسا به همراه کارشناس آموزش متوسطه سازمان آموزش و پرورش از مدارس شهرستان بازدید کردند.

خانم قنواتیان معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش بیان داشتند: هدف از این بازدیدها، کسب تجربه و انتقال تجارب و تبادل اطلاعات آموزشی و پرورشی بین مدیران مناطق و شهرستانها جهت ارتقاءکیفیت آموزشی در مدارس می باشد.

ایجاد رابطه و باب دوستی بین مدیران و مناطق را موقعیت خوبی برای پیشرفت مدارس در زمینه های آموزشی و پرورشی دانستند.

 توسط : حکمت الله امیری زاده |  

برنامه امتحانات نوبت دی ماه 94-93دبیرستان علامه طباطبایی

سال

 چهارم تجربی

سال

 سوم ریاضی

سال

سوم تجربی

سال

 دومادبیات

سال

 دوم تجربی

سال

 اول عمومی

تاریخ

 امتحان

ایام

 هفته

دین وزندگی

دین وزندگی

دین وزندگی

دین وزندگی

دین وزندگی

دین وزندگی

93/10/01

دوشنبه

               

---

زبان فارسی

زبان فارسی

جغرافی

ریاضی

مطالعات اجتماعی

03/10/93

چهارشنبه

شیمی

---

---

زبان خارجی

هندسه

---

06/10/93

شنبه

---

حسابان*

زیست شناسی*

---

---

---

07/10/93

یکشنبه

زبان خارجی

تاریخ معاصر

آمارومدلسازی

آمارومدلسازی

زبان

زبان

08/10/93

دوشنبه

               

زیست شناسی

عربی**

عربی**

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

علوم زیستی

10/10/93

چهارشنبه

فیزیک

شیمی

شیمی**

تاریخ ایران وجه

فیزیک

فیزیک

13/10/93

شنبه

               

ریاضی

---

---

عربی

عربی

عربی

15/10/93

دوشنبه

---

جبرواحتمال*

ریاضی*

---

---

---

16/10/93

سه شنبه

زبان فارسی

---

---

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

17/10/93

چهارشنبه

 

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

---

---

---

18/10/93

پنج شنبه

علوم زمین

---

---

جامعه شناسی

زیست شناسی

ادبیات فارسی

20/10/93

شنبه

---

فیزیک*

فیزیک*

---

---

---

21/10/93

یکشنبه

---

---

---

اقتصاد

جغرافی

ریاضی

22/10/93

دوشبه

---

زبان خارجی*

زبان خارجی*

---

---

---

23/10/93

سه شنبه

---

هندسه

زمین شناسی

تاریخ ادبیات

شیمی

شیمی

24/10/93

چهارشنبه

تذکرات:

1-دروسی که باعلامت ستاره دار (**) مشخص شده اند سوالات هماهنگ استانی-منطقه ای طرح می شوند.

  حداقل نیم ساعت قبل ازشروع امتحان درمحل حوزه حضور داشته باشید.

  امتحانات پایه های اول-دوم تجربی- دوم ادبیات ساعت13:30شروع می شوند.

 امتحانات سوم تجربی- سوم ریاضی- چهارم تجربی ساعت15:00شروع می شوند.

 استفاده ازهرگونه زیر دستی ممنوع می باشد.

 همه دانش آموزان موظف اند ازلباس فرم مدرسه در ایام امتحانات استفاده نمایند.

شنبه 93/10/27مدرسه رسما دایر وحضور درکلاس های درس الزامی وبامتخلفین برخورد خواهدشد.

 توسط : حکمت الله امیری زاده |  

درراستای طرح کیفیت بخشی سال سوم حاج جواد رنجبر دبیر فیزیک دبیرستانهای شهرستان لنده وسرگروه فیزیک متوسطه پیشنهادی مطرح  نمودند که یک آزمون کتبی از دانش آموزان سال سوم رشته های تجربی-ریاضی بصورت هماهنگ در سطح شهرستان برگزار گردد دراین مورد این طرح مدیریت دبیرستان علامه طباطبایی ضمن استقبال از این پیشنهاد سازنده آمادگی خودرا برای محل برگزاری آزمون اعلام ومقرر شد آزمون درروز شنبه مورخ93/09/15 بصورت هماهنگ با شرکت همه دانش آموزان پسر ودختر دبیرستانهای شهرستان لنده برگزار گردد .نامبرده بعنوان سرگروه مدیران متوسطه دوم نظری موظف شدند که موضوع را از قبل به اطلاع کلیه مدیران متوسطه اطلاع رسانی وهماهنگی های لازم برای هرچه بهتر وکیفیت برتر این آزمون بکار گیرند .مصوب شد براساس نظریه دبیر محترم درس فیزیک برترین های (اول تا سوم) هر مدرسه ودر نهایت برترین های شهرستان مورد تشویق قرار گیرند.توسط : حکمت الله امیری زاده |  

درمسابقات فوتسال دبیرستانهای متوسطه دوم نظری شهرستان لنده که با شرکت چند تیم در طی دوهفته برگزار گردید یک موضوع برای همیشه در یاد ویادخاطر تماشاگران-بازیکنان -مربیان وسایر عوامل اجرایی خواهد ماند وآن چیزی نبود جز اینکه یک پدر فرهنگی لحظه به لحظه از نزدیک فرزند خویش را ارشاد-هدایت-همراهی می نمود. به نقل از مدیریت دبیرستان باتوجه به استعداد علمی که این دانش آموز دارد درآینده آلبومی از افتخارات برای خود وخانواده اش به ارمغان خواهد آورد.

علی (یاوریان)کسی است که در ورزش به مولای خود علی(ع) اقتدا می کند.توسط : حکمت الله امیری زاده |  توسط : حکمت الله امیری زاده |  
کادر اجرایی دبیرستان های علامه طباطبایی وشهید چمران که مقررشدتیم های منتخبشان ازساعت9صبح به مصاف همدیگر بروند از ساعات اولیه روز وارد سالن مسابقه شدند تا آخرین تدابیر ورزشی خود را به بازیکنان تیم های منتخب خود انتقال واز طرفی با حضور خود را نوعی قوت قلب برای تیم های خود دانستند .

 

 توسط : حکمت الله امیری زاده |  

این تیم که مقررشد درساعت 9صبح به مصاف تیم شهیدچمران برود قبل از وارد شدن به زمین مسابقه به دستور مدیریت دبیرستان جمع شدند وآخرین فنون وتکنیک ورزشی را از مربی خود دریافت نمودند واین امر باعث شد تا با نتیجه 5بر2از زمین مسابقه سربلند بیرون بیایندتوسط : حکمت الله امیری زاده |  

در برگزاری مسابقات فوتسال بین مدارس متوسطه شهرستان لنده چند بازی صورت گرفت دراین مسابقات که در سالن پوریای ولی با حضور تعداد زیادی از دانش آموزان-دبیران-مدیران  وبستگان دانش آموزان عضو تیم فوتسال  برگزار گردید دبیرستان علامه طباطبایی با دبیرستانهای آزادگان قیام-دبیرستان شهید چمران وهنرستان دارلفنون به مصاف رفته که در بازی اول 2بر1 ودربازی دوم 4بر صفر ودربازی سوم 4برصفر به ترتیب ازآزادگان قیام-دبیرستان شهید چمران- هنرستان دارلفنون جلو افتاد براساس یافته ها وگفته های کارشناسان حاضر در سالن این تیم قابلیت وپتانسیل لازم جهت کسب مدال قهرمانی را دارد  درهمین راستا مدیریت دبیرستان  اززحمات وتلاش مربی سختکوش وباتجربه دبیرستان جناب آقای داریوش حاجی زاده تقدیر وتشکر نموده وازهمه ی هواداران تیم فوتسال دبیرستان علامه طباطبایی در هر لباسی که باشند صمیمانه قدردانی نموده.توسط : حکمت الله امیری زاده |  

درتاریخ93/09/05  سرگروهای مدیران متوسطه دوم مناطق وشهرستانهای لنده-دهدشت-چرام -دیشموک وچاروسا ازمدارس متوسطه دوم شهرستان گچساران بازدید کردند دراین بازدید که از ساعات اولیه صبح صورت گرفته ابتدا سرکارخانم مرضیه قنواتیان معاونت محترم آموزشی اداره آموزش وپرورش شهرستان گچساران حضور مدیران مناطق پنج گانه را خیر مقدم گفته پس از آن هدف از بازدید را تبادل اطلاعات وتجربیات توصیف نمودند بعداز آن محور بازدید  دبیرستان دخترانه نرگس- دبیرستان شاهد شهید جهان آرا و دبیرستان هیأت امنایی بودند فاکتورهای موردبازدید مدیران  برنامه ها -طرح های ابلاغی از اداره کل اموزش وپرورش و قسمت های اموراداری بوده .در بررسی های بعمل آمده درمجموع کار مدیران وعوامل اجرایی مدارس مورد بازدید قابل تقدیر بوده وهرجایی که احساس می شد بهتر می شد کار کرد تبادل تجربیات صورت گرفته . در جمع بندی پایانی مدیریت محترم اداره آموزش وپرورش شهرستان گچساران درجمع مدیران حضور پیدا کرد وچند دقیقه ای پیرامون بازدید صورت گرفته صحبت و همه مدیران بصورت جمعی به اقامه نماز   پرداختند. وبرنامه درساعت15:30 خاتمه یافت.توسط : حکمت الله امیری زاده |  
درتاریخ93/09/04مربی امورتربیتی بصورت سرزده از کتابخانه دبیرستان که زیر نظر شورای دانش آموزی اداره میشود  از نزدیک از روند اجرای برنامه ودستور کار اعضای کتابخانه  یازدید کردند. ودرپایان از تلاش وکوشش اعضای فعال کتابخانه کمال تشکر وقدردانی نمودند.

 توسط : حکمت الله امیری زاده |  

 

 خود‌را مقيد‌به انجام برنامه سازيد‌و بد‌انيد‌د‌ر سايه تلاش و سختكوشي و نظم مي‌توانيد‌به موفقيت برسيد‌.

 مطالعه را با لبخند‌شروع كنيد‌و آن را ميد‌ان جنگ ند‌انيد‌و اضطراب و افسرد‌گي را از خود‌د‌ور كنيد‌.

 به خود‌د‌لگرمي د‌هيد‌و خود‌را تشويق كنيد‌.

 هر چه زود‌تر مطالعه را شروع كنيد‌و از همين امروز منتظر اول هفته نمانيد‌.

 هد‌ف‌تان را مشخص كنيد‌و نام د‌انشگاه و رشته تحصيلي د‌انشگاهي را با خطي خوش د‌ر اتاق مطالعه نصب كنيد‌تا د‌ر موقع خستگي از د‌رس به آن نظري بيند‌ازيد‌و به آيند‌ه بهتر فكر كنيد‌تا مشكلات قابل تحمل‌تر باشند‌. هد‌ف بايد‌قابل سنجش، د‌ست‌يافتني و واقعي باشد‌.

 

 هيچ‌كس را بي‌تكاپوي سعي بليغ، آفتاب مراد‌از شرق اميد‌طالع نشد‌ه است.(كليله و د‌منه)

  براي موفق شد‌ن د‌ر هر كاري ابتد‌ا بايد‌«روش موفقيت» د‌ر آن كار را به طور علمي و عملي ياد‌بگيريم.

  شما بايد‌اهد‌اف د‌رازمد‌ت د‌اشته باشيد‌تا از شكست‌هاي كوتاه‌مد‌ت نرنجيد‌.

  هنر گوش كرد‌ن را فرا گيريد‌. فرصت گاهي به‌آهستگي د‌ر مي‌زند‌.

  كسي كه براي موفقيت خود‌برنامه‌ريزي نكند‌، د‌ر واقع براي شكست خود‌برنامه‌ريزي كرد‌ه است.

  برنامه كلي به شما نشان مي‌د‌هد‌چه فعاليت‌هاي هد‌فمند‌ي تا زمان برگزاري كنكور بايد‌انجام د‌هيد‌.

   تمام گل‌هايي كه د‌ر آيند‌ه خواهد‌روييد‌، بايد‌امروز كاشته شوند‌.

  مطالعه يعني عشق به د‌انستن و فهميد‌ن.

  جد‌يت، مقصد‌را نزد‌يك مي‌كند‌.

  بزرگ‌ترين فن زند‌گي، استفاد‌ه از فرصت‌هاي بي‌نظيري است كه به ما مي‌گذرد‌.

  د‌اشتن برنامه براي رسيد‌ن به موفقيت الزامي است.

  هد‌ف خود‌را بايد‌روي واقعيات بنا سازيم.

  نااميد‌ي اسلحه‌اي براي شكست و اميد‌واري اسلحه‌اي براي پيروزي شماست.

 كيفيت رمز ماند‌گاري است.

  آنان كه گذشته را به‌خاطر نمي‌آورند‌، محكوم به تكرار آن هستند‌.

 هر جا نيروي تصميم باشد‌، راهي گشود‌ه خواهد‌شد‌.

 فرق بين خوب و عالي فقط اند‌كي تلاش بيشتر است.

 براي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است: اول پشتكار، د‌وم پشتكار، سوم پشتكار.

 توسط : حکمت الله امیری زاده |  

شرمنده معلم

ورق هاى دفتر من سیاه مى شوند و گیسوان تو سپید
من قد مى کشم تا تو نفس مى کشى...
هر روز
در تو پیامبرى بامن سخن مى گوید
که چشم هایش از بى خوابى سُرخ اند
آه!
در کلاس درس تو
حتى تخته سیاه روسفید شد
من هنوز شرمنده...
چقدر خسته ات کردم...
آورده اند که...

هدیه

شخصى در مدینه، مدرسه اى بنا کرده و به آموزش کودکان مشغول بود. روزى یکى از فرزندان امام حسین علیه السلام به مدرسه وى رفت و آیه شریفه «الحمد لله رب العالمین» را آموخت. وقتى به منزل برگشت، آیه را تلاوت کرد و معلوم شد آن را در مدرسه از معلم آموخته است.

امام حسین علیه السلام هدایاى بسیارى براى معلم فرستاد؛ آن گونه که موجب شگفتى گروهى از یاران آن حضرت شد.

آنها نزد امام آمدند و عرض کردند: آیا آن همه پاداش به معلم رواست که شما در برابر آموزش یک آیه، این همه براى وى فرستاده اید؟ حضرت فرمود: آنچه دادم، چگونه برابرى مى کند با ارزش آنچه او به پسرم آموخته است؟

 توسط : حکمت الله امیری زاده |  

بهمناسبت فرارسیدن هفته بسیج همایش فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی دردفتر فرماندهی سپاه ناحیه لنده برگزارشد دراین همایش که باحضور فرماندهی سپاه- ریاست محترم اداره آموزش وپرورش وهمه فرماندهان شروع شد ابتدا فرماندهی محترم سپاه پاسداران ناحیه لنده ضمن خیر مقدم به فلسفه مناسبتها اشاره داشتند ازقبیل: ماه رمضان بهانه ای است برای ارتباط بیشتر با خدا وهفته بسیج بهانه ای است برای شناخت اهداف بسیج بعداز وی (حاج تقوی )ریاست محترم اداره آموزش وپرورش به پاره ای ازتعاملات آموزش وپرورش با سپاه پاسداران اشاره داشتند در همین راستا بالاترین مأموریت یک فرمانده را مدیریت برفضای مجازی دانست که بزرگترین حربه دشمن است. باتأسی  از فرمایشات مقام معظم رهبری دررابطه با اقتصاد مقاومتی فرمودند: یقینا اقتصاد مقاومتی اگر در پایین ترین مرحله زندگی آموزش داده شود قطعا اثر بخشی آن به مراتب بیشتر وبهتر خواهد بود. بیان داشتند که اقتصاد مقاومتی بود که شیطان بزرگ (امریکا) را به زانو درآورد.

بعداز وی مسئول بسیج دانش آموزشی (جناب سرهنگ رخشا) پاره ای از اهم فعالیتهای صورت گرفته در حوزه بسیج دانش آموزی را بیان وسپس هریک از حاضرین به دیدگاههای خود پرداختند در نتیجه جلسه با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد(ص) خاتمه یافت.توسط : حکمت الله امیری زاده |  
باسمه تعالی

 اعضای شورای دانش آموزی با حضور مدیران مجتمع ودبیرستان  ومربی تربیتی در دفتر امور تربیتی تشکیل جلسه داد دراین جلسه ضمن تعیین رئیس ونایب رئیس شورای دانش آموزی شرح وظایف کمیته های مختلف شورای دانش آموزی تشریح و مقرر شد کلیه گزارشات واقدامات صورت گرفته از طرف اعضای شورای دانش آموزی مصور ومستند زیر نظر مربی امور تربیتیی صورت گیردتوسط : حکمت الله امیری زاده |  
باسمه تعالی

ستاد اقامه نماز دبیرستان علامه طباطبایی در محل دفتر مدیر تشکیل جلسه داد دراین جلسه که با شرکت همه اعضا برگزار شد مصوبات زیر قید گردید:

1-مصوب شد درزمینه برگزاری نماز جماعت به همه دانش موزان-دبیران اطلاع رسانی شود

2-مصوب شد دربرنامه درسی زنگ نماز دیده شود ومتناسب باآن نمازجماعت درایام هفته اقامه گردد

3-امام جمعه موقت(حجه الاسلام حاج آقای الهی نیا)  بعنوان امام جماعت معرفی گردید

4-درغیاب امام جماعت مصوب شد مربی امورتربیتی بعنوان امام جماعت انجام وظیفه نماید

5-برای ایجادانگیزه دردانش آموزان شرکت کلیه عوامل اجرایی ودبیران مورد تأکید قرار گرفت

6-مصوب شد بین دونماز بصورت کوتاه بخشی از احکام بیان گرددتوسط : حکمت الله امیری زاده |  
براساس بخشنامه دریافتی ازاداره متبوع موارد ذیل الذکر برای عموم دبیران الزامی وهرگونه مسئولیت متوجه آنه خواهد بود.

1-دبیران شاغل جانباز با دردست داشتن دفترچه های درمانی خود به واحد تعاون مراجعه نمایند

2-ثبت نام خودرو فرهنگیان اینترنتی می باشد وملاک موجودی صندوق ذخیره فرهنگیان است.

3-جشنواره برتر تدریس مبتنی بر فناوری دبیران دروس: زبان خارجی(3) - ریاضی (3) علوم تجربیتوسط : حکمت الله امیری زاده |  

دراین جلسه که با جلسه کارگروه تخصصی مدیران ادغام شد مدیر مدرسه میزبان ضمن بیان مراتب خیر مقدم  به پاره ای از عملکرد دو ماهه آموزشی-پرورشی  که در قالب پاور پونت تظیم کرده بود پرداخت پس از وی  معاونت آموزشی به اصلاحات وتغیرات صورت گرفته در آین نامه اجرایی مدارس پرداخت  ودر همین راستا اشاره ای به طرح های مهم وقابل اجرا درسال تحصیلی جدید داشتند از قبیل: طرح همیار معلم- کیفیت بخشی پایه سوم- آزمون پیشرفت تحصیلی –تجزیه وتحلیل سنجش آغازین.پس از وی  دبیر ستاد ارزیابی عملکرد جناب آقای بدری در راستای موضوع جلسه که ازقبل تحت عنوان "راههای بهبود گسترش مشارکت دانش اموزان در امور بهداشتی مدرسه"  تعیین شده بود نکات  لازم وضروری را بیان کردند. وبعداز آن به پاره ای از حدود انتظارات واحدهای اداری از مدارس  پرداختند .

 توسط : حکمت الله امیری زاده |  
باسمه تعالی

شورای دبیران دبیرستان علامه طباطبایی با شرکت حداکثری دبیران شاغل دراین دبیرستان در محل دفتر مدیریت مدرسه تشکیل جلسه داد دراین جلسه که با محوریت "نمرات ارزشیابی تکوینی- کیفیت بخشی پایه سوم" رسمیت یافت معاونت محترم آموزشی جناب آقای هاشمی اصل به عنوان دبیر جلسات شورای دبیران ضمن تشریح اهداف ارزشیابی نمرات مستمر تلاش وکوشش همه جانبه دبیران را دراین راتا خواستار ودر قسمت دوم موضوع "کیفیت بخشی" از دبیران خواستند تا با توجه به حساسیت موضوع از نمونه سوالات امتحانات نهایی سنوات گذشته در کلاس درس خود استفاده نمایند بعدازوی هریک از دبیران دیدگاههای خود را مطرح وجلسه با مصوبات ذیل الذکر با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد(ص) خاتمه یافت.

1-مصوب شد مدیریت مدرسه نسبت به تهیه بانک سوالات امتحانات نهایی اقدام وآنها را دراختیار دبیران قرار دهد

2-مصوب شد هر دانش آموز در هر ماه حداقل 2نمره مستمر داشته باشد

3-مصوب شد دبیران محترم توجه ویژه به طرح همیار معلم که به نوعی درراستای کیفیت بخشی آموزشی است داشته باشند.توسط : حکمت الله امیری زاده |  

دومین جلسه کارگروه تخصصی مدیران متوسطه دوره دوم باشرکت همه مدیران وباحضور کارشناسان اداره آموزش وپرورش درمحل دفتر مدیریت دبیرستان علامه طباطبایی برگزار گردید دراین جلسه که ابتدا باتلاوت آیال الهی رسمیت یافت مدیر دبیرستان میزبان حضور همه شرکت کنندگان را در کارگروه خوش آمد گفته بعداز وی معاونت آموزشی اداره آموزش وپرورش به بیان نکات کلیدی ومهم بخشنامه ها وبخشی از تغییرات واصلاحات انجام شده درآئین نامه آموزشی مدارس پرداخته بعدازوی مدیر میزبان گزارش عملکرد یک ماهه صورت گرفته در دبیرستان  خود را که درقالب پاور پونت بوده ارائه داد پس از وی کارشناس ارزیابی عملکرد نظرات خود را در مورد موضوع جلسه ماهانه مدیران که با کارگروه ادغام شده بود بیان ودرنتیجه حاضرین دیدگاه های خود رابیان وجلسه با ذکر صلوات برمحمد (ص) وآل محمد خاتمه یافت

 توسط : حکمت الله امیری زاده |